Mobilknusing

 

Vi opperer med 6 mobile knuseverk og et sikteverk som kan flyttes til de enkelte prosjekter med transportbiler for knusing på stedet.

leige knusing over heile nordvestlandet

Vi har: 6 mobile knusere, derav 3 grov og 3 fin, 1 sikteverk.

 

RING Jens Petter på 958 30 125