Den 4. januar i 1958 starta Torbjørn og Oddvar Opshaug firmaet Opshaug Sandtak. Virkosmheten bestod den gong av uttak og salg av sand. Maskinparken dei hadde å hjelpe seg med, var en Bedford Bensin, en traktor med lesseapparat og et sikt.

Den første knuseren kom i 1963 og  den første hjullasteren i 1965. Seinere vart det bygt Betongstasjon i 1974 og denne var i bruk heilt til år 2000, da den nye stod ferdig.

Men inne på Opshaug har det vert industri helt tilbake til 1920-tallet. Da fraktet de sand, som de spadde for hand i en lang og solid vannrenne, som førte sanden ned til sjøen der de støype betong-takstein.

 

 

 

 

Her ser vi Oddvar Opshaug leverer betong for oppretting av gulv, til det gamle Stranda Spekemat, i det som er Ekornesbygget i dag i sin Mercedes-Benz

 

I 1970 vart firmaet omgjort til AS og den første gravemaskinen kom på 80-tallet. Sønnene Lars Tore og Jens Petter tok etterhvert over firmaet og har i dag 45 ansatte.