Betong

 

Vi leverer ferdig betong til ulike prosjekter der kundene ønsker det fra vår betongstasjon på Stranda.

 

Betong benyttes til en rekke formål, blant annet rassikring, kaianlegg, industri- og næringsbygg og ikke minst bolighus.

 

RING Kjell Petter på   942 88 538

 

 Vi har  betongbiler, betongsemi og betongpumpebiler med rekkevidde inntil 32 meter.