Betong

 

Vi leverer ferdig betong til ulike prosjekter der kundene ønsker det fra vår betongstasjon på Stranda.

 

Betong benyttes til en rekke formål, blant annet rassikring, kaianlegg, industri- og næringsbygg og ikke minst bolighus.

 

Fra vår betongstasjon på Opshaug leverer vi store mengder betong hvert år med et gjennomsnitt på hele 10 000 kubikk.

 

RING Kjell Petter på   942 88 538

 

 Vi har 5 betongbiler, 3 betongpumpebiler og 1 betongsemi.